Fm Mattson Utekran 900X421

FM Mattsson utekran

3.490,-*

Utekran - selvdrenerende med nøkkel og vakuumventil

Med tilbakeslagsventil og vakuumventil. Selvdrenerende. Overskuddsvannet i røret tømmes automatisk når kranen stenges. Kranen er for sommerbruk, slange og kupling demonteres før vinteren setter inn slik at alt vann renner ut. Stengningen skjer på veggens innside i godt oppvarmet rom, frostfri kran.
Med typegodkjent tilbakelsagsventil etter EN-1717 standard for drikkevann.
Veggbrikken er i rustfritt stål, ventilhus og utløp er i forkrommet messing.

Montering er inkludert i alle våre Ferdig Skifta-priser!

*Ferdig Skifta-priser gjelder Lillehammer-området. Bor du utenfor tilkommer et lite reisetillegg som vi avtaler med deg.

*Fastpris på montering gjelder med forbehold om veggtykkelse på 40 cm og 2 meter rørstrekk

Bestill nå